Algemene voorwaarden kerstwensactie

De kerstwensactie op de facebookpagina en website van MijnBAD.nl is geïnitieerd door DER KREIS Nederland B.V.

 

 1. Bij 18 jaar en jonger heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of kennisgenomen van de voorwaarden.
 2. D.m.v. de wenskaarten kan de consument zijn of haar kerstwens achterlaten in de MijnBAD.nl kerstboom. De wenskaarten dienen compleet ingevuld te worden. De wenskaarten die incompleet zijn, zullen wij niet meenemen in de loting van de prijzen.
 3. Wanneer u uw kerstwens d.m.v. een foto deelt via de facebookpagina van MijnBAD.nl, dan doet u automatisch mee in de loting van de hoofdprijs.
 4. Het delen van verdere berichtgeving over deze kerstactie op social media is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd!
 5. Een actie geldt alleen voor de deelnemer zelf. Gewonnen artikelen mogen niet doorverkocht worden.
 6. U gaat met deelname van deze actie automatische akkoord dat u ingezonden wenskaart gedeeld kan worden op de facebookpagina van MijnBAD.nl of op de website van MijnBAD.nl en dat uw wens opgenomen wordt tbv een facebook stemronde.
 7. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.
 8. De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd door MijnBAD.nl.
 9. Kerstwensen waarvan de jury vindt dat deze niet binnen het thema vallen of die op andere wijze niet voldoen aan de gestelde eisen, loten niet mee naar de prijzen.
 10. Deelname aan de kerstactie is mogelijk van 6 december 2017 tot en met 13 januari 2018. De laatste dag van deelname en inzenden is 13 januari 2018.
 11. De foto van het wenskaartje moet goed leesbaar zijn.
 12. De foto van de wenskaart, voorzien van de gewenste contactgegevens - kan worden ingezonden via onze facebookpagina
 13. Vergeet niet op de wenskaart je naam, woonplaats, geldig e-mailadres en telefoonnummer te vermelden. Inzendingen die niet compleet zijn ingevuld, zullen wij niet meenemen in de loting.
 14. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 15. De prijs kan niet worden geruild of uitbetaald in contanten.
 16. Een actie is niet te combineren met andere acties.
 17. De winnaar wordt op de hoogte gebracht via e-mail of via facebook.
 18. Deelnemers gaan ermee akkoord dat ze bij nominatie bekend worden gemaakt en bij winst als winnaar bekend worden gemaakt op de facebookpagina en de website van MijnBAD.nl.
 19. Deelnemers gaan er mee akkoord dat de ingezonden 'kerstwens' op de website en facebookpagina van MijnBAD.nl zal blijven staan.
 20. Een jury, aangewezen door DER KREIS Nederland, kiest de winnende kerstwens.
 21. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 22. De deelnemers verklaren zich met het insturen van de kerstwens akkoord met de ontvangst van de digitale nieuwsbrief van MijnBAD.nl
 23. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor DER KREIS Nederland B.V.
 24. De winnaars van de actie worden gekozen aan de hand van een loting en/of stem mechanisme.
 25. DER KREIS Nederland B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 1. De kerstwensactie van MijnBAD sanitairspecialist is een gezamenlijke actie met zusterbedrijfnl.
 2. Er worden drie genomineerden geselecteerd, die hun kerstwens op facebook mogen uitspreken. Aansluitend volgt een stemronde op facebook. Diegene met de meeste stemmen, zal zijn/haar wens in vervulling zien gaan (conform de actie richtlijnen)
 3. De winnaar mag zijn wens ook ´doneren´ aan een goed doel. DER KREIS Nederland zal dan de bijdrage overmaken aan een door de winnaar gekozen erkend goed doel.
 1. DER KREIS Nederland B.V. is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. DER KREIS Nederland B.V. verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 2. DER KREIS Nederland B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijzen.
 3. DER KREIS Nederland B.V. behoudt zich het recht om de actieperiode te verlengen, te verkorten of met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 4. Deze actie/promotie is op geen enkele manier verbonden aan facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door facebook. De informatie die wordt verstrekt door mee te doen aan de actie wordt dan ook niet verstrekt aan facebook maar aan DER KREIS Nederland B.V. 

Interessant?

Close

Deel en reageer