Kerstactie voorwaarden

 

1. Deelnemers zijn op geen enkele manier persoonlijk verbonden aan Mijn BAD, niet familiair en niet als medewerker.
2. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar.
3. De prijs kan niet worden geruild of uitbetaald in contanten.
4. De winnaar of winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail of social media van Mijn BAD.
5. Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze bij winst als winnaar
bekend worden gemaakt op de social media kanalen en website van Mijn BAD.
6. Deelnemers gaan ermee akkoord dat de ingezonden informatie op de website en social media van Mijn BAD staan.
7. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
8. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Mijn BAD (DER KREIS Nederland B.V.).
9. De winnaar of winnaars van de actie worden gekozen aan de hand van een loting en/of stem mechanisme.
10. Mijn BAD en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijzen, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
11. Mijn BAD is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. Mijn BAD verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
12. Mijn BAD is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijzen.
13. Mijn BAD behoudt zich het recht om de actieperiode te verlengen, te verkorten of met onmiddellijke ingang te beëindigen.
14. Vragen of opmerkingen m.b.t. een actie worden alleen behandeld mits deze gericht zijn aan: info@derkreis.nl, of zijn gesteld via de officiële social media kanalen van Mijn BAD.